Ko je glavni junak Sitničarnice?

Antigona, Faust, Madam Bovari, Ana Karenjina i mnoga druga dela, pokazuju da nije neophodno da junak, da bi se nazvao glavnim, proživi i preživi sve događaje. Važnije je da, bez obzira na svoj vek, prožme delo i posredno ili neposredno dotakne živote ostalih junaka.

Од имагинарног ка симболичком (Бунтовник као подтекст Зла)

Иако у основи Зло редитеља Микаела Хофстрома (рађеног по мотивима истоименог романа Јана Гијуа) унеколико представља овјештао приказ фолклорног јунака који је у сукобу с околином и који, посљедично, конфликт разрјешава у своју корист, филм ипак није лишен дубљих увида. Ово се прије свега односи на преиспитивање фигуре оца и његове улоге приликом преласка из, лакановски речено, имагинарне у симболичку раван.

Гундулић Drive

И барок и постмодерна доба су пропадања великих митова и рушења великих снова. Ова „смутна времена“ носила су са собом велика искушења човјечанству, али су инспирисала и велика дјела која су упозоровала на њих. И Сузе сина разметнога и Mulholland Drive упозоравају на замке „великих илузија“, као и на опасност њиховог рушења.

Исидора Секулић: Културни национализам

Националност није, као што се обично мисли, заграђивање, мржња на све ненаше и претња песницом из велике одвојености и отуђености. Национализам је и у том, у суровом елементу народног живота, али стални, еволутивни национализам је ведро лице, отворена памет, отворено срце, несебичност, култура у најлепшем облику.